TCS در خودرو چیست؟

Traction Control System (TCS) سیستم کنترل کشش

سیستم TCS چرخ های اتومبیل را کنترل میکند، و از شتاب و سر خوردن روی سطوح لغزنده می کاهد، همچنین باعث کاهش قدرت موتور یا کندتر شدن سرعت چرخ ها میشود، که در این بین از ABS هم استفاده می شود.

زمانی که اتومبیل خود را روشن کرده و ناگهان یک چراغ زرد به نام TCS، روی صفحه نمایش داده می شود، به این معناست که سیستم TCS با مشکلی مواجه شده است.

سیستم کنترل کشش

دلایل روشن شدن چراغ TCS

  • خرابی سنسور ABS (رایج ترین)
  • خراب شدن حلقه مغناطیسی ABS
  • نفوذ آب به اتصالات حسگر ABS
  • خرابی سیم کشی کنترل کننده ABS
  • خرابی سیم کشی سنسورهای ABS
  • خرابی سنسورهای تشخیص دهنده موقعیت
  • خرابی قسمت کنترل ABS

همانطور که می‌دانید ABS از قفل شدن چرخها به هنگام ترمز گرفتن جلوگیری می‌کند و TCS از لغزش چرخها به هنگام شتاب گرفتن و شروع به حرکت جلوگیری می‌کند. (به خصوص در شرایط لغزنده برفی و یخی) دو سیستم فوق پایداری طولی را حفظ می‌کنند، در حالی که ESP پایداری جانبی را تامین می‌کند.

برای مثال فرض کنید که خودرویی در حال چرخش به سمت راست در سر یک پیچ است. در اینصورت نیروی گریز از مرکز باعث می‌شود، خودرو به سمت چپ (خارج پیچ) منحرف شود. حال اگر سرعت خودرو زیاد باشد، مطمئنا انحراف خودرو بیشتر بوده و کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌شود. در این حالت ESP وارد عمل شده و با گرفتن ترمز چرخ‌ های سمت راست و کنترل قدرت موتور خودرو را در جاده نگه می‌دارد.

TCS خودرو

سیستم TCS به راننده کمک میکند، تا مطمئن تر از پیچها عبور کند. به عنوان مثال راننده هنگام دور زدن بیش از حد گاز بدهد، چرخها چسبندگی را از دست داده و خودرو به یک سمت کشیده میشود. همچنین از سیستم TCS در شرایط مسابقه و رانندگی پرسرعت کاربرد زیادی دارد. زمانی که راننده بطور ناگهانی پدال گاز را فشار داده حجم زیادی از نیرو روانه چرخها می شود و چرخها شروع به هرزگردی میکنند. در این صورت است که خودرو به جای حرکت به جلو لحظه ای در سر جای خود ثابت می ماند، از هرزگردی چرخ ها جلوگیری می شود، این سیستم با همکاری سنسورهای مختلف و سیستم ترمز ABS باعث عدم هرزگردی چرخها میشود.

در آخر لازم به ذکر است که بسیاری از افراد در اشتباهند که TCS از گیر کردن در برف جلوگیری می کند. اما چنین وظیفه ای ندارد زیرا از لیز خوردن لاستیک در هنگام گاز دادن جلوگیری میکند.