پرسش و پاسخ

کارشناسی خودرو چیست ؟

به کارشناسی کامل (۰ تا ۱۰۰) گفته می شود، که شامل کارشناسی رنگ ، بدنه ، فنی ، آپشن ها و تست رانندگی به منظور بررسی سلامت و تعیین ارزش واقعی ماشین می باشد.

هزینه کارشناسی خودرو چقدر است ؟

هزینه کارشناسی با توجه به مدل ماشین را می توانید ، با کلیک بر روی لینک مشاهده فرمایید.

کارشناسی خودرو شامل چه قسمت هایی می شود ؟

کارشناسان مرکز پایتخت با بررسی ۰ تا ۱۰۰ ماشین که شامل بررسی جزء به جزء بدنه با پیشرفته ترین دستگاه تست رنگ دیجیتال و همچنین با استفاده از تجربه و دانش حرفه ای خود بدنه خودرو ، قسمت های فنی و آپشن ها را بررسی و به خودرو دیاگ می زنند و تمام خطاهای خودرو همچنین کیلومتر خودرو را بررسی می کنند و در انتها از خودرو تست رانندگی می گیرند که از نظر تمامی قطعات فنی خودرو بررسی شود .

آیا با دیاگ می شود تشخیص داد کیلومتر خودرو کم شده است ؟

زمانی که کیلومتر خودرو از پشت کیلومتر کم شده یا جدا شده باشد ، از طریق دیاگ قابل تشخیص می باشد ، اما زمانی که از ECU خودرو کم شده باشد با هیج دستگاه دیاگی قابل تشخیص نیست و فقط توسط یک کارشناس حرفه ای و با بررسی تمام پارامترها و تجربه تا حد زیادی قابل تشخیص می باشد .

برگه کارشناسی هم داده می شود ؟

بله ، بعد از کارشناسی کامل خودرو در محل ، کارشناس خودرو برگه سلامت خودرو را به مشتری تحویل می دهد ، همچنین شما می توانید ویدیو نمونه کارها ما را در پیج اینستاگرام کارشناس پایتخت ملاحظه فرمایید .