کمپرس موتور چیست؟

کمپرس موتور به خروج بخار روغن از درب موتور خودرو گفته می شود، کمپرس و فرستادن هوای اضافی به کارتر باعث می شود، روغن از سیستم تهویه کارتر عبور کند و وارد محفظه احتراق گردد. که می تواند به مرور باعث به روغن سوزی افتادن موتور گردد.

کمپرس موتور

کمپرس چیست؟

به موجی از هوای فشرده گفته میشود که در موتور خودرو لازم است و حتی بعضی از مواقع ممکن است دردسر ساز شود.

علت کمپرس موتور چیست؟

  1. ضعیف شدن رینگ پیستون
  2. گرفتگی سیستم تخلیه فشار درونی
  3. قفل شدن رینگ پیستون
  4. از آب بندی خارج شدن سوپاپها

ضعیف شدن رینگ پیستون:

سبب کمپرس موتور از بغل رینگ می شود و باعث شکسته شدن یا ضعیف تر شدن رینگ می شود، که به مرور سبب روغن سوزی خودرو می شود.

گرفتگی سیستم تخلیه فشار درونی:

همان جرم گرفتگی و تجمع رسوبات در کانال های روغن میباشد.

کمپرس سیلندر به آب: یکی از بزرگترین مشکلات ورود کمپرس موتور به سیستم خنک کاری است.

کمپرس سیلندر به سیلندر: در اثر سوختن واشر سر سیلندر این واقعه رخ میدهد. معمولا سوختگی واشر سر سیلندر در اطراف مجاری آب و روغن است. اما اگر این سوختگی در بین دو سیلندر باشد، موجب می شود تا کمپرس و هوای فشرده موتور از یک سیلندر به سیلندر کناری که در حال مکش یا تخلیه دود است. وارد شود و توان موتور را کاهش دهد و همچنین صدای آن را افزایش دهد و تاثیری منفی روی موتور بگذارد.

قفل شدن رینگ پیستون:

کربن ناشی دور رینگ پیستون را گرفته است و و رینگ نمی تواند باز و بسته شود.

از آب بندی خارج شدن سوپاپها:

اتفاقی که کمتر رخ میدهد. رد شدن کمپرس از ناحیه سوپاپ هاست. چرا که تا خراب شدن سوپاپ و بررسی عیب آن ها عیب هایی که در سیلندر وجود دارد، بررسی شده و منجر به باز کردن و بازدید از بقیه قسمت ها از جمله سوپاپ میشود.

کمپرس موتور

در مرکز کارشناسی خودرو پایتخت، یکی از عوامل مهمی که در کارشناسی خودرو توسط کارشناس به صورت دقیق بررسی می شود، کارشناسی و تست کمپرس خودرو می باشد. که با دقت بالا انجام می گردد. و خیال مشتری را به رو غن سوزی افتادن خودرو در آینده راحت می کند.

برچسب ها فنی خودرو ، کارشناسی خودرو