معرفی زنجیر چرخ پارچه ای

زنجیر چرخ در روزهای برفی و لغزنده ایمنی و راحتی سرنشینان خودرو را تضمین میکند.

زنجیر چرخ

یکی از مشکلات رانندگان در جاده های برفی و مواجهه با جاده های یخ زده، نداشتن زنجیر چرخ میباشد. یکی از بایدهای سفر در جاده برفی و یخ زده زنجیر چرخ است . ولی نصب آن دشوار است مخصوصا در شرایط آب و هوایی بد همیشه موجب دردسر رانندگان می شود. مخصوصا که وزن زنجیر چرخ معمولی سنگین و نصب آن دشوار است و احتمال باز شدن زنجیر در هنگام حرکت بسیار زیاد می باشد.

زنجیر چرخ

در این صورت میتوان از زنجیر چرخ پارچه ای به صورت زیر استفاده کرد:

نصب زنجیر چرخ پارچه ای، بسیار ساده و سریع انجام می گیرد. به طوری که مدت زمان نصب برای خودروهای معمولی کمتر از یک دقیقه اندازه گیری شده است. این زنجیر چرخ برای تمام خودروهای وارداتی و لوکس و خودروهای داخلی قابل استفاده می باشد.

نکات مثبت استفاده از زنجیر چرخ پارچه ای:

۱. باز نشدن زنجیر چرخ در هنگام حرکت

۲.عدم آسیب رسانی به سیستم ABS

۳.قابل استفاده مجدد و قابل شستشو توسط ماشین لباسشویی

۴.سبک و حمل و نقل آسان

۵.جلوگیری از سر و صدا و ایجاد لرزش

۶.جلوگیری از آسیب رساندن به کمک فنرها و جلوبندی خودرو

۷.عدم آسیب به تایر خودرو

۸.عدم آسیب به آسفالت و جاده

۹.راحتی سرنشیان و راننده

زنجیرچرخ پارچه ای با ایجاد اصطکاک بر روی لاستیک و یخ، مانع لیز خوردن اتومبیل در هنگام حرکت و یا ترمز می شود. با توجه به تجربه مثبت در اروپا، زنجیرچرخ پارچه ای همچنان در جاده های لغزنده اروپا با برف های سنگین حضور دارد. این نمونه بیشتر در کشورهای آمریکا و کانادا مورد مصرف قرار گرفته.