سیستم HAC و DAC در خودرو چیست؟

سیستم HAC مخفف کلمه Hill-start Assist Control به معنی کنترل حرکت در سربالایی و سیستم DAC مخفف کلمه Downhill Assist Control، به معنی کنترل حرکت در سرپایینی است.

خودروهای روز دنیا امروز به انواع و اقسام امکانات ایمنی مجهز شده تا به کاهش خطرات و حوادث کمک کند. HAC هم یکی از مواردی است که به سیستم کمک راننده مجهز است و از کاربردی ترین امکانات خودروهای امروزی است. HAC جهت حفظ پایداری خودرو در سر بالایی استفاده میشود. این سیستم به خودرو کمک میکند تا هنگام شروع حرکت در سر بالایی ها، بدون این که ذره ای به عقب برگردد کاملا به سمت جلو حرکت کند.

آپشن HAC خودرو

به خصوص در خودروهای آفرود که در جاده های کوهستانی یا بیابانی و غیره استفاده میشود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. چون ممکن است در سر بالایی ها به عقب برگردند. موضوع دوم این است که اگر راننده مهارت کافی نداشته باشد خصوصا درجاده های لغزنده،ممکن است کنترل خودرو از دست راننده خارج شود، برای جلوگیری از این مشکلات از سیستم HAC در خودروها استفاده می گردد.

به کمک فناوری روز دنیا سیستم HAC باعث میشود تا نیازی به کنترل چندین پدال نباشد. یعنی اگر راننده پای خود را از روی پدال ترمز بردارد و در شیب شدید باشد این سیستم همچنان توسط ترمز حرکت خودرو به عقب را کنترل کرده، زمانی که راننده پای خود را روی پدال گاز قرار داده و به سمت جلو حرکت کند در این صورت خودرو ذره ای به عقب بر نمی گردد. با استفاده از این سیستم زمان توقف خودرو تا عکس العمل راننده در حدود ۳ ثانیه میباشد.

سیستم DAC

سیستم DAC کمک و کنترل خودرو در سرازیری است. این سیستم کمک می کند زمانی که راننده در سراشیبی تند و جاده لغزنده قرار میگیرد از سرعت معین بیشتر نشده و شتاب نگیرد.

سیستم HAC و DAC موجب مصرف کمتر سوخت و عمر بیشتر قطعات خودرو و ایمنی و آرامش سرنشینان می پردازد. در مرکز کارشناسی خودرو پایتخت تمامی آپشن ها همچون HAC و DAC توسط کارشناس خودرو با دقت بررسی و چک می شود. تا هیچگونه ایرادی نداشته باشد