سیستم ESP در ماشین چیست؟

EPS ویژگی ای است که به کمک سیستم ترمز ضد قفل ABS و سیستم کنترل کشش TCS کار می کند.

براساس تحقیقات مستقر در انگلیس، داشتن ESP مناسب می تواند شانس شما را در تصادفات تا ۲۵٪ کاهش دهد. در اروپا ۸۰ درصد تولید کنندگان خودرو از این سیستم استفاده می کنند، این آپشن سعی می کند تا در فرمان دادن های ناگهانی کنترل ماشین را از دست ندهید و از مسیر اصلی خارج نشوید.

سیستم EPS

همانطور که می‌دانید ABS از قفل شدن چرخها به هنگام ترمز گرفتن جلوگیری می‌کند و TCS از لغزش چرخها به هنگام شتاب گرفتن و شروع به حرکت (تیک آف) جلوگیری می‌کند. (به خصوص در شرایط لغزنده برفی و یخی) دو سیستم فوق پایداری طولی را حفظ می‌کنند در حالی که ESP پایداری جانبی را تامین می‌کند.

برای مثال فرض کنید که خودرویی در حال چرخش به سمت راست در سر یک پیچ است. در اینصورت نیروی گریز از مرکز باعث می‌شود خودرو به سمت چپ (خارج پیچ) منحرف شود. حال اگر سرعت خودرو زیاد باشد مطمئنا انحراف خودرو بیشتر بوده و کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌شود. در این حالت ESP وارد عمل شده و با گرفتن ترمز چرخ‌های سمت راست و کنترل قدرت موتور خودرو را در جاده نگه می‌دارد.

چراغ هشدار دهنده ESP

ESP دارای یک چراغ هشدار دهنده اختصاصی است. این چراغ هشدار اگر ماشین در لبه گرفتن باشد و سیستم فعال شود، چشمک می زند، به خصوص در صورت رانندگی روی سطح لغزنده، احتمالاً به چشم می خورد. اگر چراغ چشمک زن شود، این نشان می دهد که سیستم ESP دارای خطا است یا خاموش شده است، بنابراین باید سیستم را بررسی کرده یا آن را دوباره روشن کنید.

خاموش کردن کنترل کشش ESP

بسیاری از اتومبیل ها دارای دکمه ای هستند که به شما امکان می دهد، سیستم EPS را بطور جزئی یا کامل خاموش کنید. اکیداً توصیه شده که این کار را در جاده های عمومی انجام ندهید، اما رانندگان مشتاق غالباً ترجیح می دهند این کارکردها را برای رانندگی با عملکرد بالا در مسیرهای مسابقه یا مسرهای عمومی خاموش کنند.

بیشتر بخوانید :