گزارش کارشناسی خودرو بسترن B30
سازنده:     بسترن مدل:   B30
سال:   ۱۳۹۸ تیپ:  سدان
رنگ:   نقره ای
روکش رنگ:  –
گیربکس:   اتوماتیک تیپ ترونیک
کارکرد:  ۲۰۰
تعداد دنده:   ۶
نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴ حجم موتور:   ۱۶۰۰
کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی خودرو بسترن مدل ۹۸، به طور کامل انجام شد و خودرو بدون رنگ و بدون ضربه میباشد.

در جلو سمت راننده : سالم ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : سالم گلگیر جلو سمت راننده : سالم
در جلو سمت شاگرد : سالم گلگیر عقب سمت راننده : سالم
در عقب سمت شاگرد : سالم گلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم کاپوت: سالم
ستون عقب سمت راننده : سالم صندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور از نظر فنی و کارکرد مشکلی ندارد | تمامی آپشنها بررسی شده و سالم می باشند