کارشناسی پراید ۱۳۱
سازنده: سایپا
مدل: ۱۳۱
سال: ۱۳۹۲تیپ: EX
رنگ: سفید
روکش رنگ: مات
گیربکس: دنده ای
کارکرد: ۱۵۴۳۰۰
تعداد دنده: ۵نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر: ۴
حجم موتور: ۱۳۰۰

کارشناسی پراید ۱۳۱ به طور کامل انجام شد، خودرو ۳ لکه رنگ دارد.

در جلو سمت راننده : رنگ
ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : سالم
گلگیر جلو سمت راننده : سالم
در جلو سمت شاگرد : سالم
گلگیر عقب سمت راننده : رنگ
در عقب سمت شاگرد : سالم
گلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: رنگ
ستون عقب سمت راننده : سالم
صندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

خودرو از نظر فنی ایرادی ندارد تنها روغن ترمز کم بوده | تمامی آپشن ها بررسی شد و اصالتشان تایید شد.

برچسب ها کارشناسی خودرو ، کارشناسی خودرو پراید ۱۳۱ ، پراید ۱۳۱ ، کارشناس خودرو ، آموزش کارشناسی خودرو ، کارشناسی خودرو پراید