کارشناسی خودرو جنسیس کوپه
سازنده: هیوندا
مدل: جنسیس کوپه
سال: ۲۰۱۱ تیپ: لو اپشن
رنگ: سفید
روکش رنگ: مات
گیربکس: اتومات
کارکرد:۱۹۰۰۰۰
تعداد دنده: ۶ نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر: ۶
حجم موتور: ۳۸۰۰

کارشناسی خودرو جنسیس کوپه به طور کامل توسط تیم ما انجام شد. کاپوت خودرو رنگ و در قسمت دوبل کاپوت صافکاری داشت. خوردگی شاسی و جوشکاری برنج شاسی ، گلگیر سمت شاگرد رنگ و درب جلو سمت شاگرد تعویض و گلگیر عقب رنگ. درب صندوق رنگ و خوردگی پالونی و سینی عقب ، گزارش فنی خودرو توسط کارشناس:خرابی سنسور اکسیژن ۱ و ۲ . خرابی فولی تسمه دینام موتور خودرو باز و تعمیر شده بود و در لحظه کارشناسی مورد تایید بوده است

در جلو سمت راننده : سالم
ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : –
گلگیر جلو سمت راننده : سالم
در جلو سمت شاگرد : تعویض
گلگیر عقب سمت راننده : –
در عقب سمت شاگرد : –
گلگیر جلو سمت شاگرد : تعویض
شاسی جلو : ضربه
گلگیر عقب سمت شاگرد : –
شاسی عقب : ضربه دارد
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: رنگ
ستون عقب سمت راننده : سالم
صندوق عقب : رنگ
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

تمامی آپشن ها بررسی شد و اصالتشان تایید شد.