سازنده:    پژو ۲۰۶

مدل:  هاج بک

سال:   ۱۳۸۲

تیپ:  تیپ ۲

رنگ:   آلبالویی

روکش رنگ:  –

گیربکس:  دنده ای

کارکرد:  ۱۰۰۰۰۰

تعداد دنده:   ۴

نوع سوخت: بنزین

تعدا سیلندر:   ۴

حجم موتور:   ۱۴۰۰

گزارش کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی خودرو ۲۰۶ مدل ۸۳، به طور کامل انجام شد و خودرو دور رنگ می باشد کاپوت و گلگیرهای جلو تعویض می باشند.

در جلو سمت راننده : رنگ ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : رنگ گلگیر جلو سمت راننده : رنگ
در جلو سمت شاگرد : رنگ گلگیر عقب سمت راننده : رنگ
در عقب سمت شاگرد : سالم گلگیر جلو سمت شاگرد : رنگ
شاسی جلو : ضربه دارد
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : سالم
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : رنگ
کاپوت: تعویض
ستون عقب سمت راننده : سالم صندوق عقب : رنگ
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور کمپرس دارد و کیلومتر خودرو کم شده است/ استارت و کولر نقص فنی دارند و خراب می باشد